GÜHAD

Mustafa Oymacı tarafından 1998 yılında “Güzelyurt Batı Rüzgarı Türk Halk Müziği Ekibi” ismiyle Halk Müziği çalışmaları yapan bir topluluk kuruldu. Topluluk, özellikle maddi konularda bir çok zorlukla karşılaşmış; dernek kurulması halinde bu zorlukların üstesinden daha kolay gelineceği inancı doğmuştur. Bu vesileyle 11 kurucu üye bir araya gelerek 14 Haziran 2004 tarihinde Güzelyurt Çağdaş Sanat Derneği (ÇAĞSAD)'ni kurmuştur. Çağsad kurulduğu günden itibaren ağırlıklı olarak halk müziği çalışmaları yaptığından dolayı 2010 yılında ismini değiştirerek Güzelyurt Halk Müziği Derneği (GÜHAD) olmuştur.

Derneğin Amaçları:

Derneğin en büyük amacı, toplum bireylerinin kültür, sanat ve spor alanlarında yer almalarını sağlayarak;

        Özellikle Gençlerin

1-     Kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını

2-     Üretken birer birey olarak yetişmelerini

3-     Toplumla iç içe olmalarını sağlayarak kendilerine olan güvenlerinin artmasına ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olmak,

 

Yetişkinlerin ise stresli olan yaşamlarında bir nebze olsun stresten uzak kalmalarını sağlamaktır.

              Bu amaçlara ulaşabilmek için  ÇAĞDAŞ, KATILIMCI ve SİYASETTEN UZAK, bir çizgide giderek ÖZVERİ ile çalışma kararı alınmıştır.